Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy

 

 58-340 Głuszyca

 ul. Kolejowa 8

 tel./fax 748456376

 

sp3@gluszyca.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-02-22

  Imieniny: Małgorzaty, Marty

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 377676
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 120 dni
 • Kartka z kalendarza

Jesteś tutaj: Start / Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Od 2019 roku ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

  Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

  Zadania na egzaminie ósmoklasisty

  W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

  Wyniki i zaświadczenia

  W lipcu każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

  Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

  Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.S ZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE POD ADRESESM:  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf

  PRZYKŁADOWE ZADANIA: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Artykuły

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2024

Czytaj więcej o: Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2024

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2023

Czytaj więcej o: Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2023

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2022

Czytaj więcej o: Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2022

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne z matematyki

W załączeniu

1. Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

2. Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

3. Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj więcej o: Szczegółowe wymagania egzaminacyjne z matematyki

Arkusze ćwiczeniowe

Pod niżej załączonym linkiem dostępne są arkusze egzaminacyjne ćwiczeniowe z poszczególnych przedmiotów.

https://oke.wroc.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Czytaj więcej o: Arkusze ćwiczeniowe

Materiały dodatkowe

Pod niżej umieszczonym linkiem zawarte są materiały dodatkowe, filmy objaśniające Egzamin Ósmooklasisty.

https://oke.wroc.pl/materialy-dodatkowe/

Czytaj więcej o: Materiały dodatkowe