Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy

 

 58-340 Głuszyca

 ul. Kolejowa 8

 tel./fax 748456376

 

sp3@gluszyca.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-02-22

  Imieniny: Małgorzaty, Marty

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 377673
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 120 dni
 • Kartka z kalendarza

Jesteś tutaj: Start / Zielony Ogród

Zielony Ogród

,,Zielony ogród’’ przy Szkole Podstawowej nr 3 to inicjatywa ekologiczna realizowana  dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to jedna z kilkunastu inicjatyw, które  będą realizowane  w powiecie wałbrzyskim w ramach projektu Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu pt.,,Dolnośląski Eko kalejdoskop”.

Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społeczności szkolnej i  lokalnej na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zaprezentowanie  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach realizacji inicjatywy zainstalowana zostanie fontanna, dwa panele fotowoltaiczne służące jako jej zasilanie, 20 ledowych lampek ogrodowych, 4 ławki, dwa kosze na śmieci oraz posadzone zostaną krzewy i drzewa.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio  do poprawy zielonego wizerunku szkoły, będzie sprzyjać rozwojowi zdrowego stylu życia wśród społeczności uczniowskiej oraz społeczności lokalnej.

Nasz ,,Zielony ogród” powstanie wśród drzew i krzewów. Oddziaływanie drzew i krzewów   na ludzkie zdrowie jest bardzo różne i wielopłaszczyznowe. Przejawia się ono przez natlenianie dolnych warstw atmosfery, zwiększanie wilgotności powietrza, lotnych związków eterycznych i aromatycznych, oddziaływania estetyczne, dostarczanie cienia. Na wzrost zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym wpływają wszystkie rośliny chlorofilowe, które uczestniczą w procesie fotosyntezy. Do uprzywilejowanych pod tym względem należą jednak drzewa  i krzewy, które odznaczają się dużymi przyrostami biomasy, a szczególnie światłolubne, u których proces fotosyntezy przebiega z większą intensywnością.

Woda zapewnia zdrowie, szczęście. Szum wody bardzo korzystnie wpływa na samopoczucie, a jego relaksacyjny charakter znają chyba wszyscy.  Szum wody  działa odprężająco i wyciszająco na człowieka. Podobny wpływ ma szum wody, który dzięki instalacji wodnej w ogrodzie może cieszyć wypoczywających tam uczniów, ich rodziców i członków lokalnej społeczności. Fontanna świetnie nawilża powietrze, a powstający wokół niej mikroklimat ma bardzo dobry wpływ na roślinność i ludzi.

W naszej szkole chcemy mieć niezawodne źródło energii elektrycznej, zaczęliśmy od  stworzenia Zielonego ogrodu,  w którym wykorzystamy fotowoltaikę  - technologię, która umożliwia przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną.

Wyprodukowana  energia elektryczna wykorzystana zostanie do zasilania fontanny oraz  oświetlenia wokół Zielonego ogrodu. Dzięki  niej będziemy  słuchać  szumu  wody, a wieczorem  podziwiać  roślinność oświetloną lampkami.

Chcieliśmy stworzyć warunki sprzyjające naszym uczniom w czasie  miłego spędzania przerw śródlekcyjnych, zajęć ekologiczno- przyrodniczych oraz rodzicom odwiedzającym nasza placówkę.

 

Artykuły

Udział w spotkaniu edukacyjno - promocyjnym

W związku z realizowaną w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy inicjatywą ekologiczną pn „Zielony Ogród” 29 października 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie  edukacyjno-promocyjne na temat: Ochrona środowiska przed efektem cieplarnianym oraz odnawialne źródła energii.  Spotkanie skierowane było  do społeczności uczniowskiej, nauczycieli i  mieszkańców miasta. Szkolny koordynator projektu Pani  Joanna Świetlicka przedstawiła prezentację  na wyżej wymieniony temat.

Inicjatywa dofinansowana jest  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszystkie prace wykonano w ramach realizacji inicjatywy pn. „Dolnośląski Eko kalejdoskop” powstającej we współpracy z Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu oraz Burmistrzem Głuszycy Panem Romanem Głodem.

Czytaj więcej o: Udział w spotkaniu edukacyjno - promocyjnym

Prace trwają...

W Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy realizowana jest inicjatywa ekologiczna  pod nazwą  Zielony ogród  dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W październiku uczniowie i wolontariusze wraz ze szkolnym koordynatorem inicjatywy Panią Joanną Świetlicką w dalszym ciągu pracowali nad przygotowaniem teren.  Zostało uprzątnięte i wyrównane miejsce pod fontannę, podcięto krzewy, obsadzono kolejnymi roślinami teren zielony, na którym  już w przyszłym tygodniu zamontujemy ławki, kosze na śmieci i urokliwą fontannę pięknie podświetloną lampkami ledowymi.

Wszystkie prace wykonano  ramach realizacji inicjatywy pn. Dolnośląski Eko kalejdoskop powstającej we współpracy z Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu oraz Panem Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio  do poprawy zielonego wizerunku szkoły, będzie sprzyjać promocji zdrowego stylu życia wśród społeczności uczniowskiej oraz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej o: Prace trwają...

Wykład Burmistrza

W ramach introdukcji Burmistrz Głuszycy pan Roman Głód wygłosił wykład na temat ochrony środowiska oraz wykorzystania fotowoltaniki do produkcji energii elektrycznej, również w odniesieniu do naszego miasta. Mówił także o planach z tym związanych, które dotyczą również naszej placówki.
Wicedyrektor szkoły pani Joanna Świetlicka przedstawiła prezentację dotyczącą globalnego ocieplenia, jego skutków i odnawialnych źródeł energii.
Tematyka spotkania była bardzo aktualna i ciekawa i spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Czytaj więcej o: Wykład Burmistrza

Prace porządkowe

23 września 2015r.  rodzice,  uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy  pod opieką koordynatora wykonywali prace porządkowe realizując zadania inicjatywy pn. „Zielony ogród”. Zostały  wygrabione  liście,  posadzono kilka krzewów i przygotowywano miejsca pod nasadzenie kolejnych, przycięto rosnącą zieleń. W najbliższym czasie przygotujemy się do zamontowania ławek, koszy na śmieci, fontanny oraz lampek ledowych wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Wszystkim zaangażowanym rodzicom i uczniom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy już w październiku!

Wszystkie pracewykonanow ramach realizacji inicjatywy „ Zielony ogród” powstającej we współpracy z Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu pn. ,, Dolnośląski Eko kalejdoskop” oraz Burmistrzem Głuszycy.

Czytaj więcej o: Prace porządkowe